JDIH

~$SK BPDAPBDES 10

APBDes Perubahan 2010

SK BPD

PERKADESPENJABARAN APBDES 2020 – Copy

PERKADESPENJABARAN APBDES 2019 – Copy(1)

RAPBDes 2019

LRA 2020amj

COVER AMJ

DAFTAR INVENTARIS DESA

PERKADES BLT DD 2021 perubahan ke 3

PERKADES BLT DD 2021 tahap 1

BA Musrenbang 2019 OK

BERITA ACARA LOKAKARYA DESA OK

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA OK

Cover_RKPDES 2018 OK

DAFTAR HADIR MUSREN 2018

DAFTAR USULAN 2020 OK

FOTO DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSRENBANGDES RKPDes

KEPUTUSAN KEPALA DESA – TIM PENYUSUN RKP 2018 OK

KEPUTUSAN KEPALA DESA – TIM VERIFIKASI RKP 2018 OK

Form RKPDes_Permendagri No. 114_Lampiran

_RKPDES BENERSentul

Und Musrenbandes 2018 OK

PERKADES BLT DD 2021 tahap 2

LAMPIRAN-LAMPIRAN FIX gitu

MATERI FIX gitu

PERDES APBDES 2021

Form RKPDes_Permendagri No. 114_Lampiran

_RKPDES BENERSentul

SentulPERDES APBDES 2021

SentulFORM RKPDES 2021

PERMENDES 17 Tahun 2022

LAMPIRAN PERDES RKPDES 2021 ( NARASI)

PERDES RKPDESA BARU 2021

SK TIM PENYUSUN RKP 2021

~$AFT RPJMDes

KU

~$COVER REWIEW~

$NCANA KERJA

BA HSL KJIAN

BA PENETAPAN

BA PRTNGGJWBN

BAGAN KELEMBAGAAN

BAGANBERITA ACARA

Cover Review RPJMDesa

COVER REWIEWDAFTAR HADIR

DFT HDR PNTPN

DFTR HDR HSL KJIAN

DFTR HDR PRTNGGJWBN

HASIL REVIEW

NOTULEN

Peta DukuhRENCANA KERJARKPDes 2020

SK TIM VERIFIKASI RKP 2021

Form RKPDes_Permendagri No. 114_Lampiran_

RKPDES BENERSentul